הדרכות כלליות

הקליטה במוח והריכוז

הדרכות ללימוד שיעור מספר 2

ערוצי קליטה במוח; קשיי ריכוז וטיפולם.

הרב משה ברלינר | כ"ד אדר תשס"ז