ויגש

הבטחת עתידו של עם ישראל

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | ט' טבת תשפ"א