הדרכות כלליות

מן הפסוק אל הפסק

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

לימוד ההלכה צריך להתחיל מהפסוק. לימוד סוגיית חיוב מיתה על מלאכת שבת, ומשמעותה לגבי יתר איסורי שבת ועניינה של השבת.

הרב יצחק לוי | כ"א כסליו תש"ע