בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  נאמנות והשגחה

  פרק לח

  א - נאמנות בסיסית. ב - הצורך לפקח על סוחרים. ג - כללי ההשגחה. ד - כשר ומהדרין. ה - מדרגות בהידורים. ו - מפעלים ומסעדות. ז - חותמת כשרות על מזון באריזה. ח - המתארח אצל שומר כשרות כהלכה. ט - המתארח אצל מסורתי. י - המתארח אצל חילוני ומסעדה לא כשרה. יא - מתארחים אצל הורים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  תעשיית המזון

  פרק לז

  א - הקדמה לתעשיית המזון. ב - השאלות ההלכתיות בתוספי המזון. ג - ג'לטין. ד - גליצרין. ה - צבעי מאכל. ו - שלאק. ז - מוצרים שגדלו על מצע אסור. ח - האם תרופות צריכות הכשר. ט - אלכוהול ומשקאות חריפים. י - מסחר במאכלים אסורים. יא - בשר מלאכותי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  סכנות

  פרק לו

  א - מצוות הבריאות ואיסור מאכלים מסוכנים. ב - איסור גילוי מסכנת ארס. ג - אזהרות בריאות. ד - בשר ודגים יחד. ה - דגים בחלב. ו - היחס לחשש סכנה סגולית. ז - אזהרות סגוליות למקפידים. ח - אזהרות סגוליות שיש להן טעמים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  סוגי בליעות

  פרק לה

  א - צונן. ב - בישול בכלי ראשון. ג - עירוי מכלי ראשון. ד - כלי שני, שלישי וגוש. ה - ביאור כללי התערובות. ו - צלייה. ז - תתאה גבר. ח - מלוח כרותח. ט - כבוש כמבושל. י - ריח וזיעה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  דיני תערובות

  פרק לד

  א - כלל דיני התערובות. ב - סיכום ארבעה סוגי התערובות. ג - טעם כעיקר וביטול בשישים. ד - טעימת גוי. ה - המנהג למעשה - ביטול בשישים. ו - תבלינים ומעמיד. ז - נותן טעם לפגם - מותר. ח - דין יבש ביבש מין במינו. ט - דברים שאינם מתבטלים בשישים. י - בריה. יא - דברים חשובים. יב - חתיכה הראויה להתכבד בה. יג - אסור לבטל איסורים. יד - דבר שיש לו מתירים. טו - חתיכה נעשית נבילה (חנ"ן) בבשר וחלב. טז - חתיכה נעשית נבילה (חנ"ן) בשאר איסורים. יז - כללי 'קמא קמא בטל' ו'חוזר וניעור'. יח - איסורים מבטלים זה את זה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  הכשרת כלים ומטבח

  פרק לג

  א - כבולעו כך פולטו. ב - מדרגות ההגעלה. ג - כלי שהשתמשו בו ברמות שונות. ד - הכנת הכלים להגעלה והכשרת סירים. ה - המתנה עשרים וארבע שעות לפני ההגעלה. ו - הגעלת הכלים בפועל. ז - ליבון. ח - מצבי ביניים בין הגעלה לליבון. ט - תבניות בשר וחלב שהתחלפו. י - מדריך להכשרת מטבח טרף. יא - שימוש במטבח ובמנגל טרף.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  כללי הכשרת כלים

  פרק לב

  א - הכשרת הכלים. ב - טעמי האיסור שבכלים אוסרים תבשילים. ג - בן יומו ואינו בן יומו, מזיד ושוגג. ד - כלי מתכת וחרס. ה - כלי זכוכית. ו - כלי מתכות בימינו. ז - ההשלכות למעשה. ח - ביאור חיוב הגעלת כלי מתכות וזכוכית. ט - הלכה למעשה בכלי מתכת וזכוכית. י - דין שאר הכלים. יא - שימוש בכלי בשר לפרווה - נ"ט בר נ"ט. יב - מאכל חריף פרווה בבישול וחיתוך בכלי בשרי. יג - קרש חיתוך. יד - כף ודופן.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  טבילת כלים

  פרק לא

  א - מצוות טבילת כלים. ב - כלי מתכת זכוכית ושאר חומרים. ג - כלי אכילה חייבים במצווה. ד - הטבילה. ה - הברכה ודין קטן וגוי להטבלה. ו - המעבר מגוי לישראל המחייב טבילה. ז - מותר להשתמש בכלי של גוי בלא טבילה. ח - שימוש לפני טבילה. ט - כלים חד פעמיים. י - כלי חשמלי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  חלב ומוצריו

  פרק ל

  א - כשרות החלב. ב - איסור חלב נוכרים. ג - חלב נוכרים כשאין חשש חלב טמא. ד - המחלוקת על חלב מחברות גדולות בימינו. ה - אבקת חלב נוכרים. ו - הלכה למעשה במוצרי חלב. ז - איסור גבינת גויים. ח - היתרי הכנת גבינה על ידי גויים. ט - גבינות רכות. י - חמאה. יא - חלב שנחלב בשבת באיסור. יב - חלב אשה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  יין ומשקאות גויים

  סעיף כט

  א - החומרה שבאיסור יין גויים. ב - גוי שאינו עובד עבודה זרה. ג - מוסלמים, נוצרים והינדואיסטים. ד - מהו יין. ה - יין מבושל. ו - נגיעה ביין. ז - שכשוך יין על ידי נענוע הכלי. ח - כוחו - מזיגת יין. ט - שמירת היין. י - דינים נוספים. יא - משקאות אלכוהוליים. יב - מסיבה של גויים. יג - יהודי מחלל שבת. יד - איסור שתייה בקלות ראש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  פת ובישולי גויים

  סעיך כח

  א - איסור פת. ב - היתר פת פלטר (נחתום). ג - גדרי ההיתר. ד - מנהגי המחמירים ודין היוצאים לחוץ לארץ. ה - בישולי גויים. ו - הכלל הראשון - אינם נאכלים חיים. ז - הכלל השני - עולה על שולחן מלכים. ח - השתתפות ישראל מתירה. ט - בישול עסקי וציבורי, ושכירים בבית ישראל. י - חולים וסיעודיים. יא - דין הכלים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  הגזירות על מאכלי גויים

  סעיף כז

  א - היחס לגויים והגזירות למניעת התבוללות. ב - יין גויים. ג - דניאל וחבריו. ד - השתלשלות גזירת פת יין ושמן. ה - גורלן של הגזירות והתרת השמן. ו - גזירת בישולי גויים וסיכום הגזירות. ז - הכלולים בגזירה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  דיני ההפסקה

  סעיף כו

  א - אכילת בשר אחר חלב. ב - אכילת חלב אחר בשר. ג - מנהגי שש שעות. ד - טעם האיסור ופרטי הדינים. ה - תבשיל בשר וחזקת בשרי או חלבי. ו - גבינה קשה. ז - קטנים. ח - חולים. ט - טעם לאיסור בשר בחלב.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  בשר בחלב

  סעיף כה

  א - איסור בישול בשר בחלב. ב - הבשר והחלב שבכלל האיסור. ג - אכילה על שולחן אחד. ד - אפיית פת חלבית או בשרית. ה - טעם הגזירות הנוספות בבשר וחלב. ו - הפרדה בין מאכלי בשר וחלב. ז - הפרדה בין הכלים. ח - מאכלי פרווה. ט - עירוב כלים. י - כלי פרווה. יא - טעויות ותקלות. יב - מנהג שני כיורים ודין מדיח כלים. יג - כיריים. יד - תנור אפייה. טו - מיקרוגל.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  מזון מהחי

  סעיף כד

  א - ביצים טהורות. ב - דם בביצים מופרות. ג - ביצים לא מופרות. ד - דבש. ה - מזון מלכות.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  שרצים

  סעיף כג

  א - איסור שרצים. ב - המצווה להתרחק ממיאוס. ג - האיסור בשרצים שיכולים לשרוץ. ד - בריה אינה בטלה. ה - חובת הבדיקה. ו - המחלוקת בדין שרצים זעירים. ז - הלכה כדעת המקילים. ח - הלכה למעשה ושיטת המהדרין. ט - ירקות עלים - שיטת המחמירים. י - ההלכה ודרך האמצע בירקות עלים. יא - כרובית וברוקולי. יב - קלחי תירס, תות שדה ובצל ירוק. יג - פירות עם חשש. יד - דגן, אורז ומיני קטניות. טו - הקמח והנפה. טז - דין הקמח כיום. יז - בשר. יח - דג.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  דם והכשרת הבשר

  סעיף כב

  א - איסור דם. ב - גדרי איסור דם. ג - דרכי הכשרת הבשר מדם. ד - הכנת הבשר למליחה. ה - הדחה. ו - המליחה. ז - ההדחה שלאחר המליחה. ח - איברים מיוחדים. ט - שאלת המלח לחולים. י - צלייה. יא - שיעור הצלייה ודרכיה. יב - דין הכבד. יג - האש וכלי הצלייה. יד - דם דגים, חגבים ואדם.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  חֵלֶב וגיד הנשה וניקור

  סעיף כא

  א - איסור חֵלֶב. ב - מהו חֵלֶב. ג - דיני חֵלֶב למעשה. ד - איסור גיד הַנָּשֶׁה. ה - יסוד האיסור במאבקו של יעקב אבינו. ו - סוד איסור גיד הנשה. ז - סדר הניקור. ח - מנהגי החלק האחורי. ט - סדר הניקור הירושלמי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  כשרות ב המזון והמטבח

  טריפות

  סעיף כ

  א - איסורי נבילה וטריפה. ב - כללי טריפות. ג - הדינים המסופקים בטריפות. ד - בדיקת טריפות ובדיקת הריאות. ה - מהי סירכת הריאות. ו - בדיקת סירכות על ידי בצבוץ. ז - בדיקה על ידי מיעוך ומשמוש. ח - מנהגי הקהילות למעשה. ט - כשר וחלק-גלאט. י - סוגיות נוספות בבהמות. יא - כשרות העוף ושאלת החיסונים. יב - הובלת העופות וזהירות מהפלתם. יג - קצב השחיטה ובדיקת הסכינים. יד - בדיקת צומת הגידים. טו - בדיקות נוספות. טז - שאלות בעופות שנמכרים עם הכשר.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il