מגפת הקורונה

התמודדות רוחנית עם נגיף הקורונה

לפי אגרותיו של רבי עקיבא איגר

לפי אגרותיו של רבי עקיבא איגר

הרב נתן קוטלר | אדר תשפ