מגפת הקורונה

ענייני הקורונה ותפילה במרפסות

הרב שאול אלתר | אייר תש"פ