רביבים

מה אומרת לנו המגפה

בשעה שמתרגשות עלינו צרות, התורה מדריכה אותנו לא רק להכפיף את הראש ולהמתין שיעברו מעלינו, אלא לנצל אותן להתבוננות במעשינו , מגפת הקורונה אתגרה את הרעיון הגלובלי, והכריחה את האומות כולן לחזור לעיסוק מוגבר במעגלים הפנימיים , התבוננות של היחיד במעגליו הפנימיים צריכה להביא אותו לתובנות חדשות בנוגע לחיי התורה והמצוות שלו ולחינוך ילדיו

הרב אליעזר מלמד | תשרי תשפ"א