מגיפת הקורונה

מגפת הגלותיות

ההתמודדות השונה עם מגפת הקורונה שהתגבשה בקרב המגזרים השונים היא רק סימפטום של ויכוח רעיוני עמוק יותר – האם האידיאל הדתי מתממש בתורה ותפילה, או שמטרת התורה ליצור השפעה על כל תחומי החיים.

הרב יאיר יעקובי | חשוון תשפ"א