האשה ביהדות

"זכו שכינה ביניהם"

כמדובר על "זכר ונקבה" לא אמור להיות קשר בין שני המינים בודאי שלא של אישות; הקשר הרצוי בין המינים הוא הקשר המקודש של איש ואישה; קשר זה איננו רק קשר של זוגיות אלא של הקמת משפחה באמצעות הבאת צאצאים לעולם; כל קלקול בתחום זה משחית את העולם ועלול להביא לחורבנו.

הרב יוסף כרמל | תשס"ה