שמות

האמא היהודיה

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כ"ד טבת תשפ"א