שיעורים נוספים

הצעה לתיקון חוק איסור נשיאת אישה על אישתו

הצעה לתיקון חוק איסור נשיאת אישה על אישתו – על פי מסורת ישראל

הרב יהודה אודסר | חשוון תשע"ט