שיעורים נוספים

בעלות על ביציות מופרות

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

שיקולי בעלות הלכתית על ביצית מופרת; הסתכלויות שונות על חוזה הנישואין.

הרב יהושע בן מאיר | יום שני ד' כסליו תשס"ט