שיעורים נוספים

תוקפם ההלכתי של נישואים אזרחיים

האם לנישואים אזרחיים יש תוקף הלכתי? מה משמעותו של תוקף כזה, אם יש?

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | טבת תשס"ה