אישות

גרושה שנישאה שנית ורוצה לחזור לבעלה הראשון

הרב ניר אביב | תמוז תשע"א