ויצא

"התרפים דִּבְּרוּ אָוֶן"

שורש ענין עבודה-זרה

שורש ענין עבודה-זרה

הרב אליהו ממן | תמוז תשע"א