ויצא

'לתת הצעירה לפני הבכירה' - התחמקות מאחריות

לבן מסתתר אחרי מנהג המקום, שהוא באופן אישי היה מוכן, אבל הקבוצה לא תסכים. ולא לוקח אחריות על מעשיו ועל הבטחותיו, לבן היה צריך לדעת שאין שליח לדבר עבירה והוא אחראי על מעשיו.

הרב יצחק בן יוסף | ה' כסלו תשפ"ב