שיעורים במסכת קידושין

הקידושין כגורם קנייני ואיסורי

מסכת קידושין

שיעור זה עוסק בשני המרכיבים של הקידושין – המרכיב הקנייני והמרכיב האיסורי – והיחס ביניהם.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשמ"ט