אזכרת שלושים לגרז"ן

איך לומדים את כל התורה בלי לשכוח?

על שיטת הרב זלמן נחמיה גולדברג בלימוד התורה והלימוד בדרכי נעם

ראש מוסדות 'בני דוד', הרב אלי סדן שליט"א בדברי התעוררות לעשרת ימי תשובה ולציון 30 יום לפטירת הרב זלמן נחמיה גולדברג . מתוך הכנס המקוון שנערך באתר ישיבה ג' תשרי תשפ"א

הרב אלי סדן | ג' תשרי תשפ"א