צניעות

משפט חסד וצניעות

היחס הנכון בין צניעות, משפט וחסד; התורה היא רחבה, אבל ניתן לתמצת אותה עוד ועוד; עיקרי התורה וכיצד ניתן לשמר את הכל בשלמות; הצניעות מחזקת את הכל - את הברית, את הרכוש את העולם הרוחני ואת חיי הנישואין.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | סיון התשס"ו