קול צופייך

מעלת הצניעות

"קול צופייך" - גיליון 333

בשבח מעלת הצניעות.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ו