אחרי מות

הכרה בטבע האנושי

כיתד יתכן ש"אין אפוטרופוס לעריות"? האם אין לראות בכך ציווי המנוגד לטבע של האדם?

הרב אביחי קצין | ח' ניסן תשס"ח