צניעות

טיפול בילדים מנותקים

האם מותר לחבק ולנשק כטיפול נפשי לילד במצוקה.

הרה"ג יעקב אריאל | שבט תשע"א