צניעות

מדוע אני צריכה להתלבש בצניעות?

הרב מיכאל יומטוביאן | תמוז תשפ"ב