שיעורים נוספים

הכנה לשמיטה

מתוך יום העיון בישיבת בית אל לקראת פסח תשפ"א

מרכזיות ארץ ישראל בקיום המצוות כולם. המשמעות הרוחנית של השמיטה.

הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל | א' ניסן התשפ"א