כנס לזכרו של הרב שאול ישראלי

משמעויות כלכליות וחברתיות בשנת השמיטה בימינו

בית דין ארץ חמדה - גזית | כ' סיוון תשפ"א