יום עיון לקראת פסח תשפ"א

מעלת מצוות המגיד - הגדה של פסח

מתוך ימי העיון של אתר ישיבה לקראת חג פסח תשפ"א למעבר לכל השיעורים לחץ כאן

הרב יהושע שפירא | ט' ניסן תשפ"א