הרב חנוך פיוטרקובסקי

מגבלות הזמן והמקום

הספד לרב חנוך פיוטרקובסקי זצ"ל

הרב חיים סולטן | ט"ו סיון תשפ"א