הרב חנוך פיוטרקובסקי

אנא עבדא דקודשא בריך הוא

מתוך אזכרת השבעה לרב חנוך פיוטרקובסקי זצ"ל

במלאת שבעה לפטירתו של הרב חנוך פיוטרקובסקי זצ"ל התקיימה בישיבת בית אל אזכרה לזכרו בהשתתפות רבנים, חברים ומשפחה.

הרב יהושע מגנס | כ' סיון תשפ"א