הרב חנוך פיוטרקובסקי

מידתו של אהרון הכהן

הספד לרב חנוך פיוטרקובסקי זצ"ל

הרב עידו יעקובי | ט"ו סיון תשפ"א