לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

הושענא רבה וחבטת ערבה

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב יהושע וייסינגר | כ"א תשרי תשפ"ב