לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

תוכו רצוף אהבה

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב דוד טברסקי | כ"א תשרי תשפ"ב