לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

"כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש"

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב בן ציון אלגאזי | כ"א תשרי תשפ"ב