לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

נוכחות ה' בכל המציאות

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב שמואל אליהו | כ"א תשרי תשפ"ב