לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

ארבעת המימדים שבסוכה

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב ערן טמיר | כ"א תשרי תשפ"ב