לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

מהות ליל החיתום

מתוך לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב בישיבת הדרום.

הרב יצחק נריה | כ"א תשרי תשפ"ב