מאמרים נוספים

התבונה והרגישות, העוז והענווה

משנה: היכולת למוטט קושיה אדירה בי"ד החזקה באמצעות קריאה פשוטה ברבותיו וגרסאותיו של הרמב"ם עצמו, היא סמל לדרישת האמת שאפיינה כל כך את הרב רבינוביץ' זצ"ל. שלושים ללכתו של הרב, שהציונות הבוערת שלו צמחה מתוך הלמדנות הליטאית.

הרב יובל סיני | סיון תשפ