פרק ג'

ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל פסקה ג

מהי הדרך הנכונה להידבק בצדיקים?

הרב זאב סולטנוביץ' | סיון תשס"ח