מאמרים נוספים

המחלוקת שהובילה לאהבת תורה

אחדותו של קורח מקטינה את הגדולים ולכן גורמת לפירוד; חכמי התורה החולקים ביניהם, מקבלים את דברי גדולי ישראל ואין לך אחדות גדולה יותר מזו; סיפורו של הגרי"ד סולוביצ'יק מלמד על מחלוקת לשם שמים, הקשבה פנימית לגדולי ישראל, והגדלת התורה מתוך שמחה והתפעלות.

הגאון הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל | סיוון התשס"ו