בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
34 שיעורים
  undefined
  רביבים

  דברים לזכרו של הרב גדעון פרל זצ"ל

  תלמיד מובהק של הרב צבי יהודה קוק, זהו תיאור שיאה לרב גדעון פרל זצ"ל שנפטר בשבוע שעבר , דקדוקו הגדול בהלכה לווה תמיד ברגישות ובדאגה מופלגת לזולת , עודני תלמיד בכיתה ז' פגשתי בו לראשונה כמורה, ומאז ועד ימיו האחרונים ליווה אותי בכתיבת סדרת פניני הלכה , ההערה על הלכות אלמנה שהעידה על רגישותו המופלגת

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  גדול הדור הרב משולם ראטה זצ"ל

  דמותו ותולדותיו של הגאון הרב משולם ראטה זצ"ל אינם מסופרים מספיק, על אף שהרב צבי יהודה כינה אותו גדול הדור שאחרי הרב קוק זצ"ל , גאונותו בתורה בלטה מאוד כבר מגיל צעיר, ודרכו ברבנות עברה בתחנות בעלות חשיבות , הרב ראטה היה מחובר לארץ ישראל ולתנועת המזרחי, והוא זכה שצאצאיו שימשו ברבנות בהתיישבות ועסקו בהגנת הארץ

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשפ
  undefined
  רביבים

  בדרכו של ה'חתם סופר'

  דרכה של הציונות הדתית - "חדש אסור מהתורה"? * עיון במשנתו של החת"ם סופר מוכיח שתלמידי הרב קוק הם ממשיכי דרכו יותר מאחרים * יחסו החיובי של החת"ם סופר לעבודה וללימודי חול * התנגדותו ליוזמות חדשות - רק כשבאו ממגמות רפורמיות להתערב בגויים ובגלות * אהבתו הגדולה לארץ ישראל ודעתו ההלכתית שהעבודה ולימוד המקצועות בה היא מצווה * יחסו השלילי לאמנציפציה בגלל שהיא סימן להתארכות הגלות * יחסו המיוחד של נין החת"ם סופר לישיבת מרכז הרב

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ג
  undefined
  רביבים

  מסע הרבנים ותוצאותיו

  מהדורה חדשה של הספר על מסע הרבנים בתרע"ד לחיזוק הדת במושבות

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ב
  undefined
  רביבים

  מקים עולה של תורה

  ימי נעורים בשכנותו של הרב עמיטל זצ"ל בשכונת גבעת מרדכי, הרב עמיטל מרומם את הציבור בתפילה ובשיעורי תורה...

  הרב אליעזר מלמד | אב תש"ע
  undefined
  רביבים

  רבנות חיפאית בהדרת כבוד אירופאית

  לדמותו של הרב פרופ' בנדיקט זצ"ל, רב שכונת אחוזה בחיפה. לימודיו בישיבת ר' עקיבא סופר בפרשבורג. בריחתו מהנאצים לארץ ישראל עם סרטיפיקט של סטודנט. הנהגת רבנותו באחוזה בתקיפות והדרת כבוד.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תש"ע
  undefined
  רביבים

  גדול בתורה ובדרך ארץ

  מקצת מהנהגותיו של הרב שלמה זלמן אוירבך ע"פ הספר 'אורו של עולם' ניחום אבלות, אמירת שלום לנשים, ותוכחה לבחור שלא אמר שלום לאחייניתו.מדוע לא כדאי לסמוך על דעת המקילים בעניין מימון תלמוד תורה ממעשר כספים.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תש"ע
  undefined
  רביבים

  על משמר היהדות

  רבי ישראל סלנטר מתמצא בענייני הכלל ומנחה כיצד להתמודד מול המלכות. התייעצות עם רש"ר הירש על ספרי יהדות לנוער ברוסיה. צידודו בלימוד התלמוד באקדמיה לשם הרמת קרן התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תצוה תשס"ט
  undefined
  רביבים

  ר' ישראל סלנטר מול ההשכלה

  הראי"ה קוק נוהג אבלות בפטירת ר' ישראל סלנטר אף שלא פגשו מימיו. לא לדקדק במצוות על חשבונם של אחרים. מפעל ההצלה של ר' ישראל ותלמידיו בעת מגיפת חולירע. נזיפה ברב זקן שחשש מחילול שבת לצורך פיקוח נפש.

  הרב אליעזר מלמד | יתרו תשס"ט
  undefined
  רביבים

  סדרת 'תנועת המוסר'

  סדרת הספרים "תנועת המוסר", ט' בטבת יום השנה לפטירת המחבר הרב דב כץ זצ"ל, מדוע אין בסדרה סיפורי מופתים?

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  רביבים

  מורשתו הרוחנית של ר' צדוק

  התמדתו בלימוד תורה גם בעת כהונתו כאדמו"ר ● סיום מסכת בכל יום ושתי מסכתות בשבת ● מקצוע מומלץ: מלמד תינוקות ● ארון מיוחד לספרי חול ● דואט עם חסיד זייפן במיוחד.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ח
  undefined
  רביבים

  קדושה ומלכות

  ספר על רבי יעקב מהוסיאטין זצ"ל - אדמו"ר ציוני מתל-אביב ● רבים מגדולי החסידות היו קשורים לקדושת ארץ ישראל, אך מעטים בלבד עסקו בשאלת קיבוץ הגלויות וההתיישבות בארץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ח
  undefined
  רביבים

  בית רוז'ין וארץ ישראל

  הקשר לארץ ישראל מתוך הנהגת המלכות של בית רוז'ין ● התקשרות לארץ כדי להחזיר את כבודם של ישראל ● בית הכנסת 'תפארת ישראל' בירושלים ע"ש רבי ישראל מרוז'ין.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ח
  undefined
  רביבים

  אדמו"ר בעל כורחו

  ר' צדוק הכהן מלובלין שקוד על התורה ובורח מן הרבנות ● מדוע סירב ר' צדוק לפלפל עם הרוגוצ'ובר בדברי תורה ● התמנותו לאדמו"ר בלחץ החסידים לאחר פטירת ר' לייבלה אייגר.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ח
  undefined
  רביבים

  הגאון הליטאי שהיה לאדמו"ר

  הגאון המופלא רבי צדוק הכהן מלובלין ● מעלתם של ספרי החסידות שכתב, שכעת הושלמה ההדרתם מחדש ● חשיבותו בעיני הרצי"ה קוק זצ"ל ● גאונותו מילדות, התייתמותו, והפרשה העגומה של נישואיו הראשונים.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ח
  undefined
  רביבים

  רבי ישראל סלנטר, גאון התורה והמוסר

  לדמותו של ר' ישראל מסלנט, מחולל 'תנועת המוסר' ● התגלות כשרונותיו מגיל צעיר והתפתחותו בלימוד התורה ● התקרבותו אל רבו בתורת המוסר, ר' זונדל ● החלטתו להקדיש את חייו לתיקון הכללי.

  הרב אליעזר מלמד | כ"ז שבט תשס"ח
  undefined
  רביבים

  מאורחותיו ופסקיו של ה'ציץ אליעזר'

  שנה לפטירת הרב ולדנברג, מחבר שו"ת 'ציץ אליעזר' ומהפוסקים החשובים שבדור ● "אינך יודע מיהו 'הרב'? זה הרב קוק!" ● דבריו על מצוות יישוב הארץ בזמן הזה ● דברי ה'חתם סופר' על מצוות עבודת הקרקע בארץ ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | א כסלו תשס"ח
  undefined
  רביבים

  מורה הוראה ירושלמי

  הרב אליהו ראם - מגדולי מורי ההוראה בירושלים וחבר בית הדין. קרבתו למרן הרב קוק זצ"ל. השחיטה תחת פיקוחו של הרב קוק נחשבה מהודרת יותר, והרבי מגור הקפיד לקנות דווקא ממנה.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשס"ז
  undefined
  רביבים

  הרב משאש ומנהגי מרוקו

  יום השנה לפטירת הרב משאש; ביוזמת הרב עובדיה יוסף עלה לכהן כרב העיר ירושלים; אבותיו הגדולים וקרובו הרב יוסף רבה של חיפה; שיטתו לפסוק על פי מנהגי הקהילות ולחזק את מנהג מרוקו; הספר 'ילקוט שמש' - קיצור פסקיו; מדוע חדל להניח תפילין של רבנו תם; פסיקתו בעניין פורים בשכונות ירושלים המרוחקות; עמדתו בעניין אמירת הלל ביום העצמאות; דעתו לאסור מסירת שטחי א"י לגויים.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשס"ו
  undefined
  רביבים

  בשבח העם ובזכות הארץ

  דרכם של אדמו"רי רוזי'ן ללמד זכות על ישראל; רבי שלום מלמד, מגדולי חסידי הוסיאטין; אם הכול לטובה, איך אפשר להתפלל על ביטול הפורענות? כשמאשימים את ההנהגה, יש בכך לימוד זכות על העם; מסורת בית הוסיאטין למען ארץ ישראל; כשהמשפט אינו על פי התורה, גם זכותנו על הארץ נפגעת.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il