מאמרים נוספים

דמותו של אליהו

דמותו של אליהו ע"פ גמרות ומדרשים- איחוד ושלמות האהבה והקנאה.

הרב עידו יעקובי | ג' ניסן תשע"ב