רביבים

דברים לזכרו של הרב אליעזר ולדמן זצ"ל

ציפייתו של הרב ולדמן זצ"ל להתגשמות חזון הנביאים בימיו הייתה ממשית, והיא זו שהובילה אותו לחולל את המפעל הגדול של ההתיישבות ביהודה ושומרון , השאיפה לאחד בין המגזרים השונים של עם ישראל באה לידי ביטוי בכל מפעליו , הישיבה שהקים ועמד בראשה כמעט חמישים שנה הוציאה מתוכה תלמידי חכמים חשובים ואנשי מעשה בוני הארץ.

הרב אליעזר מלמד | טבת תשפ"ב