בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
159 שיעורים
  undefined
  51 דק'
  וישלח

  שאיפה לשלמות של יעקב ושלנו

  שיחת מוצ"ש פרשת וישלח תשפ"ד

  יעקב אדם שלם, המקום החלש הוא גם עם פוטנציאל, צריך להבין את החלשה בשביל לתקן, אנשי התורה צריכים לתקן את עצמם, שלמות זה להקפיד גם על הדברים הקטנים, על הרב נריה, על אימי רעיה מלמד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט כסלו תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  וישלח

  השארת השכינה ע"י יעקב

  יעקב אבינו מבסס את השכינה והארת ה' בעולם וזה נלמד מהשמות שבחר למקומות וההתנהלות שלו מול המלאך.

  הרב חיים בן שושן | ט"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת וישלח

  "ויהי לי שור וחמור צאן..." שאלתו של רבנו בחיי מדוע יעקוב אבינו לא הקדים את הצאן, כפי שמצאנו בשאר המקומות שהתורה מקדימה צאן כג' .. "ויהי לו צאן ובקר"? ותשובתו: מכיון שע"י עשיית הגדיים שהנם מן הצאן בידי רבקה אמנו הפסיד עשיו את הברכות, ולא רצה להזכירו את ענין הברכות. תשובת המדרש לשאלה: שרמז לו על כך שנולג יוסף שהנו השטן של עשיו הרשע. לימודו של הרבנו בחיי מן המילה " וגם הולך לקראתך" שכאן רמזו המלאכים ליעקוב אבינו ע"ה שהנו הולך להאבק עם שרו של עשיו. שימוש התורה בלשון פלוני הלך עם פלוני הנו רק כלפי צדיקים.

  הרב חיים כץ | י"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  5 דק'
  וישלח

  מה חשב יעקב בחזרתו הביתה

  הרב מאיר גולדויכט | כסליו תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  וישלח

  הגאווה הלאומית של עם ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת וישלח תשפ"ג

  הקדוש ברוך הוא דורש מהאבות להיות בעלי בטחון עצמי ואמונה, לבנות גאוה לאומית | היצר הרע מופיע בשלושה דרכים: כאוהב, כגוי וכתלמיד חכם, ומול כל אחד יש דרך שונה להתמודדות, כפי שיעקב התמודדת עם שרו של עשיו | בית אל היא עיר הקודש והיא נושאת שם קדוש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  וישלח

  ויירא יעקב - התמודדות עם הפחד

  הרב דוד דב לבנון | כסלו תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  לֹא יַעֲקֹב ... שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל

  הרב יוסף כרמל | יד כסלו תשפ"ג
  undefined
  30 דק'
  וישלח

  העמק דבר פרשת וישלח חלק ב'

  פרוש המילה "והתחתנו אתנו" שתתחברו עם אנשי הארץ ע"י ולא תהיו נבדלים, בני יעקב מעולם לא הסכימו להצעת שכם , ההבדל בין תגובת השבטים לבקשת חמור לבין בקשת שכם, שכם מל א"ע לפני שהציע לאנשי העיר . לא כל אנשי שכם נמולו אלא רק המכובדים שבעיר ושכם ואנשי ביתו.

  הרב חיים כץ | י"ד כסלו תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  וישלח

  העמק דבר פרשת וישלח חלק א'

  סיפור מעשה דינה , הפסוק הראשון הנו הקדמה להמשך הפרשה, פרוש המילה "ויענה" חמור מתחיל לדבר עם יעקב לפני ביאת בני יעקב ,שתי סיבות מדוע התעצבו בני יעקב בשמעם על מעשה דינה אחותם .

  הרב חיים כץ | י"ג כסלו תשפ"ג
  undefined
  וישלח

  מאבק יעקב עם המלאך

  הרב יצחק בן יוסף | יד כסלו תשפ"ג
  undefined
  7 דק'
  וישלח

  איך משמרים את המתנות מבורא עולם

  הרב מאיר גולדויכט | יד כסלו תשםפ"ג
  undefined
  53 דק'
  וישלח

  לא מזניחים את הצרכים הגשמיים

  שיחת מוצ"ש פרשת וישלח תשפ"ב

  איך יעקב השתמש במלאכים? האבות התנהגו כמו המלאכים - עושי דברו לשמוע בקול דברו. לראות את הרוחניות גם בטבע. להכיר בערך של הדברים הגשמיים. כבוד תלמידי חכמים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז כסליו תשפ"ב
  undefined
  58 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שְׁבִיעִית – שֶׁנִתְּנָה לְהַדְלָקַת הַנֵּר?

  ההנאה הרצויה מנר חנוכה, שאדם יתבונן באור וייהנה כשהוא נזכר בנס של חנוכה ובאור של המנורה במקדש ויתמלא אמונה ודבקות, אהבת ה' וכמיהה לגאולה. וכיוון שהוא נהנה הנאה כזו, הרי הוא נהנה מהשמן של נר חנוכה ומותר לו להשתמש בשמן של שביעית.

  הרב שמואל אליהו | יד כסלו תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  וישלח

  יעקב וישראל - שני מדרגות שונות

  פרשת וישלח

  המאבק בין יעקב לעשו. כיצד להבין את ה"התרפסות" של יעקב. הבנת המדרגות של יעקב וישראל

  הרב אליהו ברין | י"ג כסלו תשפ"ב
  undefined
  30 דק'
  וישלח

  פירוש הרמב"ן על פרשת וישלח - חלק ב'

  ביאור הרמב"ן לפרשת וישלח- בקשת יעקב מה' שיצילהו מעשו, קריאת השם 'אל' ליעקב ועוד.

  הרב חיים כץ | י"ד כסלו תשפ"ב
  undefined
  29 דק'
  וישלח

  פירוש הרמב"ן על פרשת וישלח - חלק א'

  מדוע נכתבה פרשת וישלח? מהם הרמזים בין מפגש יעקב ועשו למפגשי ישראל ואדום לאורך ההיסטוריה? מהו פירושה של המילה "קטנתי"?

  הרב חיים כץ | י"ג כסלו תשפ"ב
  undefined
  6 דק'
  וישלח

  מהותם של ימי חנוכה דרך שבט מנשה

  הרב מאיר גולדויכט | י' כסלו תשפ"ב
  undefined
  פרשת שבוע

  עוד על נִצָּב וגם על קרבה וקרבנות

  עבודת השם בתקופת האבות התנהלה בשלוש דרכים: א. הקרבה על גבי מזבח. ב. ניסוך על גבי מצבה. ג. תפילה ולימוד תחת עץ. לעתים מופיע גם שילוב של שתים או שלוש מהדרכים.

  הרב יוסף כרמל | כסליו תשפ"ב
  undefined
  18 דק'
  וישלח

  'מאה ברכות בכל יום' - מקורות ומנהגים

  מהם המקורות למאה ברכות, ומהו גדר החיוב, ומי הם החייבים בכך?

  הרב יצחק בן יוסף | י"ב כסלו תשפ"ב
  undefined
  וישלח

  הידעת? איך הסינים מכנים את היהדות?

  הרב נתנאל יוסיפון | כסליו תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il