עיונים בעניני חנוכה

הקרנבל של רומי

הרב עזרא כהן | כסליו תשפ"ב