וישלח

מדוע לא אוכלים את גיד הנשה?

גליון 196

גליון 196

הרב רוני פרינץ | כסלו תשע"ט