וישלח

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת

לפרשת וישלח

קטונתי מכל החסדים - הודאה, הצילני נא - תפילה, חלוקת המחנה - מלחמה. בימים אלו שרואים את הצרות צריכים להגביר את ההשתדלות בקדושה צניעות ותורה. "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך.. בחרבי ובקשתי" והרי יעקב היה בביתו וילדיו עשו את המלחמה? אלא שהתפילה היא העיקר. וה' יראה בעניינו וישלים גאולתנו בקרוב. אמן. באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | י"א כסלו תשע"ד