וישלח

"ויותר יעקב לבדו"

במאבק על דמותו הרוחנית ועל ערכי הנצח נשאר יעקב אבינו לבדו וכך גם במאבקים לדורות

הרה"ג דוב ליאור | יב כסלו תשס"ח