וישלח

הכזונה יעשה את אחותנו?

הויכוח בין יעקב לבניו סביב "מאורעות שכם" הופכות אותו למתח בין דורי, בין המתינות לנקמה; יעקב המציג את כובד הראש האינטלקטואלי נראה יציב יותר, לעומת גאות הרגשות של הבנים זו האחריות ש'עושה את זה' למנהיג; יתרונה של רוח ההמון; חיבור שני הצדדים.

הרב יחזקאל פרנקל | כסלו תשס"ה