רביבים

חנופה לרשע ומחירה

האיסור להחניף לרשעים. ההימנעות מחנופה לרשעים שומרת על גרעין האמת של היחס הנכון למעשיהם הרעים. ישראל נתחייבו כליה על שהחניפו לאגריפס המלך. איסור החנופה נדחה מפני סכנת נפשות.

הרב אליעזר מלמד | תשס"ז