חכמת החינוך א'

מצוות גיד הנשה

הרב אלחנן פופקו | תשרי תשע"ט