ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

קמצא ובר קמצא - תיקון עוון החורבן

החטא בסיפור של קמצא ובא קמצא הוא שרבנן לא מחו. ענוונותו של זכריה בן אבקולס היא שהחריבה את בייתנו ושרפה את היכלנו.

הרב יהושע מגנס | י"ט תמוז תשפ"ב